Polityka prywatności

Na stronie ekomisja.pl wykorzystujemy standardowe statystyki Google Analytics, takie jak:

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią polityki prywatności Pobierz plik PDF

Na stronie ekomisja.pl używamy mechanizmu wyświetlenia poprawności odpowiedzi przy każdym filmie. Mechanizm ma na celu zbadanie zainteresowania uczniów szkół naszymi filmami oraz ogólny rozwój projektu. Wypełnienie pola „nazwa szkoły i klasa” jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wyświetlenia poprawnych odpowiedzi. Chcemy tym samym zorientować się w jakim kierunku budować dalszy ciąg programu edukacyjnego jakim jest ekomisja.pl. Administratorem danych pozyskanych za pomocą kodu śledzenia Google Analytics oraz mechanizmu sprawdzającego poprawność odpowiedzi przy filmach edukacyjnych jest firma Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Opadów, ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław tel.: 71 338 40 87 e-mail: biuro@chemekosystem.pl.